Ni Sonny Elchico Ang 100 feet Giant Christmas tree ang tumatatak sa akin tuwing magagawi ako sa Cubao, Pasko man o hindi. Giant Christmas tree ang pangunahing pamaskong atraksiyon sa...
Ni Wilson Fernandez Isa sa pinakamagandang nilikha ng Maykapal ang liwanag. Liwanag ang nagbibigay daan upang makita natin ang ganda ng mundo. Noong una, ang halaga lamang ng liwanag sa...
Ni Timothy Cortez Ignacio Noong Marso 6, 2022, napagkasunduan ng aming grupong Team Juan Makasining na sumali sa isang photography contest na ang tema ay “Sunrise”. Kaya naglaan ako ng...