Tatlong Tula ni Hyacintha B. Lupig

Isolation

Dito
muna
sa rehas
na dinamtan
ng magarang palamuti
panandaliang magkukubli
bibilangin ang umaga at gabi
tutunghay sa mga hugis ng ulap
na animo’y palaisipan
kaparis ng lahat sa akin ngayon.

Dito
kung saan
abot-tanaw
ang mapayapang look
ng kamaynilaan,
damang-dama ko
kung paanong magbunyi
ang bawat pagsikat ng araw
at kung paano ito magdalamhati
sa tuwing magtatakipsilim.

Dito
sa payak na silid
ng nagtataasang gusali,
kay raming nagmamasid
sa mga durungawan.
Ang tanging kaulayaw
ay ang pag-iisa.
Inaantay ang tamang panahon
ng kaligtasan,
ng kapanatagan,
at ang pangako,
na bukas,
lahat ng pangamba at takot
ay dagli ring mapaparam.

Dito
kung saan
ang bugso ng amihan
ang nanunuot sa kalamnan,
payapang unos ang kinakalaban
Patuloy na
naninikluhod sa katahimikan.
Umaasang
huhupa rin ang sigwa
sa panahong di batid,
sa panahong itinakda

Kaya sa ngayon,
dito muna ako.

Paghihimok

Halika
dito sa aking mga bisig
idantay ang pusong puno ng ligalig
Ang makulilim na ulap sa ‘yong himpapawid
hayaang bumugso,
di natin ipipinid.

Halika
dito sa aking tabi
di ko babasagin katahimikang nakabibingi.
Hahayaan ang lamlam ng iyong mga mata
ang s’yang magsalaysay ng ‘yong nadarama.

Halika,
pagdaupin natin ang ating mga palad.
Manalig
na ang bawat guhit nito’y magdadala
sa kung saan man natin
nais mapadpad.

Halika,
sabay nating suungin
ang mga daluyong,
ang agos,
ang daloy
ng pakikihimok,
ng pakikidigma.
At kung sa huli ma’y magwagi o masawata,
ang mahalaga’y magkasama sa iisang adhika.

Tomadochi

Hindi kumpleto
ang Sabado
kapag walang ingay
ng tawanan,
ng halakhakan,
ng iyakan,
ng mga dramang
paulit-ulit nating pinakikinggan,
mga kwentong,
tayo naman ang nilalaman.

Binabanggit mga pangalan
ng nanakit, ng sinaktan,
ng umalis, ng nang-iwan.
Sabay sa paghigop ng kape,
ginugunita natin ang mapait na gabi,
katahimikang nakabibingi
alaalang ninais nating isa-isang tabi.

Patuloy tayo sa paglagok ng serbesa.
Ninanamnam ang bawat linya ng kanta,
tumatagos hanggang sa kaluluwa.
Nakamasid.
Wala tayong magawa.
Ikinukulong natin sa mga piitang
bukas-sara
mga sariling nating buhay pa,
subalit tila nakaligtaan nang huminga.

Bigla.
Nagulat.
Natulala.
Naiwan na lamang ang mga salita
na sa araw-araw ay binuburang kusa.
Mga kwento’y tinuldukan.
Mga kanta’y puno ng katahimikan.
Babalik pa ba sa simula
o sisimulan nang bumalik sa wala?

Huminto
sa tatlumpo.
Unti-unting naglaho.
Hinahanap sa kawalan
kahit walang ingay
ng tawanan,
ng halakhakan,
ng iyakan,
ng mga dramang
paulit-ulit nating pinakinggan,
mga kwentong
tayo na ang laman.
Nasaan?
Hindi na makukumpleto
ang Sabado.