Apatnapu’t Pito

Tula ni Joel Costa Malabanan

Umiiwas naman, tinamaan pa rin
Ang lintik na Covid, dumapo sa akin;
Labintatlong araw, may pasak ng tubo
Parang katapusan, ang bawat pag-ubo!

Apatnapu’t pitong araw sa ospital
Mga kaibigan, pawang nangagdasal;
Dumagsa ang tulong, moral at pinansyal
At aking nadamang daming nagmamahal!

Ako’y di pa noon nababakunahan
Kung kaya’t sa Covid ay walang panlaban
At nagpakatatag kaya nakaligtas
At di napasama sa mga nautas!

Kaya kahit tutol ka na magpaturok
Mas mainam kaysa sa urn ka maluklok!

(Ang makata ay isang Covid 19 survivor matapos ma-intubated ng 13 araw at maospital ng 47 araw sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite)