Ni Norsalim S. Haron

Palubog na ang araw,
nagtatampisaw pa rin
ang mga isda
sa sapa
malapit sa inilatag
na duyang hinabi
mula sa sapot ng gagamba.
Nag-aaliw sila,
naglalaro,
lumilikha ng maliliit na alon
katulad ng patak ng ulan.
Kinabukasan.
Maraming kaliskis na pilak
ang naiwang nakasabit sa lambat.