Ni Sarah D. Ebias

Damitan mo sana ako ng tapang
sa mga gabing naghuhubad tayo
ng takot, duda, nakaraan;
at hawakan mo ang aking dibdib
pakinggan ang bawat pintig
dahil may umaahong pangamba
sa bawat pagtatalik ng mga isip
at panaginip.

Landasin mo ang mga espasyo
kapag ubos na ang mga salita;
at malaya mong ibulong sa akin:
tanggap natin ang mga pilat,
tanda ito ng paghilom.