Ni Shur C. Mangilaya

Isa kang putol na kahoy
na inanod ng baha sa ilog.
Pinatibay ng mahabang tag-araw,
sa pananatili sa isang dako.

Sa tagal ng pagkakababad sa tubig
at pagkakabaon sa buhangin,
nagbabago ang iyong hugis at anyo.

Sa pagdating ng tag-ulan,
inaahon ka mula sa iyong kinasadlakan.

Sa lalim at lakas ng ragasa ng tubig,
umuusad at natatangay kang muli ng agos.
Nagpapatianod para sa muling paglalakbay.