May Dalawang Lihim (Ika-49 Na Labas)

Nobela ni Perry C. Mangilaya at Guhit ni Florence Maglalang