Ni Renan Gozon

Pinagsaluhan natin ang kulimlim ng langit
nang sa gayo’y dumikit ang balat mo
sa aking damit — upang maging kumot
ito saglit sapagkat lumalakas na ang hangin.

Maglalaho na ang ating mga bakas kapag
bumagsak na ang ulan, wala pa man din tayong payong;
sa pagsunod sa atin ng ambon, palad ko ang iyong magiging bubong.