Ni Rener R. Concepcion

Dalawang dimensyong hiwa –
Hiwalay na balat ang taad ng tubo;
Marahil, nalaglag sa trak na patumpa
Sa sentral-asukarera o kumalas
Sa binabalanseng bigkis ng binhi
Noong kasamang patumpa sa isa
Sa mga kulay-usok na tumana.

Taad itong sumalubong
Humara’t umayon sa gawi ng mga sasakyan
Sumama sa kalat na nakasalang
Sa kalsada, humiwalay, sinagasa
Ng iba pang gulong; giniik
Hanggang magbiyak-biyak.

Kumalat na katas ang sinipsip
Ng araw hanggang sa rumupok
At takutin ng hangin ang taad.
May natitira pa:
Pinipilahan
Ng langgam.

**taad– murang dulo ng tubo na itinatanim bilang “binhi.”