ni Renan Gozon

Nang maamoy ko ang dagat

mula sa bintana ng bus,

nagpadala agad ako sa agos nito.

Gustong-gusto ko ang amoy; ang alat

ng tubig na lunas sa lagnat at lamig.

Ngunit kahit anong sisid ko sa alaala

hinding-hindi ako malulunod nito,

walang sasagip sa aking pangungulila

dahil lagi itong nag-iisa.

Kailan pa ako makauuwi?

Tuwing may mamamatay na lamang

na kaanak? Marahil nasa pagkabata ko

ang puwang na hindi ko kayang maibalik,

at ang panaginip ang pinakamabilis na daan

pabalik sa alaalang lumalamlam

ng mga nais bumiyahe na hindi alam ang uuwian.